top of page

Update steunmaatregelen Corona virus (18 maart)

Hierbij informatie over de maatregelen die de overheid aanbiedt:


Overzicht steunmaatregelen:


1. Uitstel van betaling

Ondernemers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten kunnen uitstel van betaling aanvragen indien zij moeilijkheden ondervinden door het coronavirus. Je betaalt (bij tijdige betaling in 2021) geen verhogingen of intresten en je rechten blijven opgebouwd.


Welke kwartalen:

 • 1ste kwartaal 2020 betalingsdatum van 31 maart 2020 naar 31 maart 2021

 • 2de kwartaal 2020 betalingsdatum van 30 juni 2020 naar 30 juni 2021


Deadline aanvraag:

Aanvragen voor 15/06/2020 voor kwartaal 1

Aanvragen voor 15/06/2020 voor kwartaal 2


Hoe aanvragen?

Stuur ons een e-mail met volgende gegevens en vraag tot uitstel:

 • Naam en voornaam

 • Woonplaats

 • Naam en zetel van je bedrijf

 • Ondernemingsnummer

 • Beroepsactiviteit waar je in actief bent


Klanten met domiciliëring: zij moeten de bank zelf verwittigen. Indien zij dit niet doen, worden de sociale bijdragen bij betalingsuitstel toch gecrediteerd. De maatregel betreffende uitstel met een jaar van betaling van sociale bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020 evenals de regularisatiebijdragen die vervallen op 31 maart 2020, wordt uitgebreid naar ALLE categorieën van zelfstandigen (dus niet enkel en alleen van toepassing op zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten). Gelet op de economische gevolgen van de spoedmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, mag de aanvraag tot uitstel van betaling van de bijdragen van het eerste kwartaal 2020 ingediend worden tot 15 juni 2020.

2. Vermindering van sociale bijdrage

Je kan je sociale bijdrage laten verminderen naar de wettelijke drempels bij verlaging van je inkomen.

Overzicht drempels:


3. Vrijstelling omwille van ‘Tijdelijke financiële moeilijkheden’ voor de sociale bijdragen van 1ste en 2de kw 2020

 • Als je dit wil aanvragen voor de eerste twee kwartalen van 2020, raden wij je wel aan tot je de afrekening van het tweede kwartaal ontvangt.

 • Een aanvraag voor toekomstige kwartalen is niet mogelijk. Is enkel voor hoofdberoepers en meewerkende echtgenotes in het maxi-statuut.

 • Bij positief advies bouw je voor deze twee kwartalen geen pensioenrechten op (is voorlopig en kan bijgestuurd worden omwille van coronavirus).

 • Hou er wel rekening mee dat je reeds 4 kwartalen moet bezig zijn. Ook dit kan nog versoepeld worden, maar daarover is nog geen uitsluitsel.


Voorlopig zijn er nog geen vereenvoudigde aanvraagformulieren en heb je twee opties:

 • Rechtstreeks indienen bij de overheid of bij uw sociaal verzekeringsfonds

 • Ik ben wel voorstander om eerst betalingsuitstel aan te vragen. De vrijstelling kan je later aanvragen (lees binnen het jaar).


4. Overbruggingsrecht UPDATE


Voor wie:

 • WEL: ALLE zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenotes in maxi-statuut

 • NIET: Zelfstandigen in bijberoep, gepensioneerden, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep

Dit wordt beschouwd als een vervangingsinkomen en kan niet gecombineerd worden met een andere uitkering (tijdens deze onderbreking mag je ook NIET aan de slag gaan als werknemer). Startdatum van de ondernemer speelt geen rol en het is mogelijk voor eenmanszaken en bedrijfsleiders. De sector waarin ze actief zijn maakt ook niks uit. Het overbruggingsrecht kan gecombineerd worden met de Vlaamse Hinderpremie. Aanvraag van het overbruggingsrecht moet gebeuren door de ondernemer ZELF. Overbruggingsrecht wordt uitbetaald door sociaal verzekeringsfonds.


Bedrag uitkering:


 • Actief in de horeca (ook als je je zaak niet helemaal sluit en bijvoorbeeld nog afhaalmaaltijden aanbiedt en je zaak minstens één dag sluit).

 • Andere sectoren (waar je verplicht bent je onderneming volledig of gedeeltelijk te sluiten door het coronavirus) en je activiteiten minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt:

 • Andere sectoren die uit voorzorg, of omdat ze te weinig klanten hebben sluiten:

 • Zij ontvangen een een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast) voor ofwel maart, ofwel april, afhankelijk van in welke maand je je activiteiten voor minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt. Onderbreek je je activiteiten in beide maanden minstens 7 opeenvolgende dagen? Dan krijg je zowel in maart als in april een uitkering overbruggingsrecht.


Hoe aanvragen en wanneer mag je onze uitbetaling verwachten:


Optie 1:

Stuur een e-mail naar jouw kantoor en vermeld in de e-mail het volgende:

 • aanvraag overbruggingsrecht omwille van het coronavirus,

 • je naam, voornaam en woonplaats,

 • je klantnummer, dat je vindt op je afrekening of op de achterzijde van je identiteitskaart. Want je rijksregisternummer is ook je klantnummer.

 • je ondernemingsnummer en de naam en zetel van je bedrijf,

 • de sector waarin je actief bent en schets hierbij kort de reden(en) waarom u de activiteiten hebt moeten onderbreken naar aanleiding van het coronavirus.

 • de periode van onderbreking: de datum dat je stopt met je activiteiten en eventueel de datum dat je je activiteiten hervat.

 • het bankrekeningnummer waarop we je uitkering mogen storten


Beantwoord in je e-mail ook volgende vragen:

 • Heb je minstens één persoon ten laste (echtgenote, samenwonende, ouder, grootouder, kind,...)?

 • Oefen je tijdens de stopzetting of onderbreking van je zelfstandige activiteit een beroepsactiviteit uit? Of ben je nog mandataris of werkend vennoot in een andere vennootschap?

 • Krijg je tijdens de periode van onderbreking een vervangingsinkomen?


Optie 2:

Stuur dit vereenvoudigd aanvraagformulier voor overbruggingsrecht ‘coronavirus’ naar jouw sociaal verzekeringsfonds! Aanvraag in beide opties moet gebeuren door de klant zelf! Ze doen er alles aan om de uitkeringen zo snel mogelijk uit te betalen.


5. De Vlaamse Hinderpremie UPDATE

https://www.vlaio.be/nl/nieuws/uitbreiding-van-de-corona-hinderpremie


De Vlaamse Regering heeft de corona hinderpremie uitgebreid naar ALLE ondernemers (handelaars, horeca en dienstverleners) die volledig moeten sluiten omwille van de nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.


Ondernemers die minstens 1 voltijds en volwaardig inkomen hebben, komen in aanmerking voor de premie. Dit geldt ook voor ambulante activiteiten (bv. marktkramers) die getroffen worden door het sluiten van de openbare markten.


De premie wordt toegekend per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming. In de horecasector is het verplicht sluiten van de eetruimte voldoende om van de premie te kunnen genieten, ook als zij nog afhaaldiensten organiseren.


Een zelfstandige in bijberoep komt ook in aanmerking voor de premie, op voorwaarde dat men de minimumbijdrage betaalt van een zelfstandige in hoofdberoep.


Premie:

 • Volledige sluiting: 4000€ en na 21 dagen 160€/dag

 • Weekend sluiting: 2000€ en na 21 dagen 160€/dag


Hoe aanvragen:

Er kan momenteel geen aanvraag ingediend worden. Vanaf 23 maart zou de toepassing klaar zijn. Je kan zich wel registreren door je naam, voornaam en mailadres op te geven. Verdere richtlijnen volgen zodra hun toepassing klaar is. https://www.vlaio.be/nl/content/aanvraag-meer-informatie-over-de-corona-hinderpremie


De aanvraag moet binnen de dertig kalenderdagen na de verplichte sluitingsperiode ten gevolge van de coronomaatregelen worden ingediend. PS: zodra de toepassing klaar is, zorg er dan voor dat je beschikt over een kaartlezer of vraag alvast een token aan. Zie hieronder de mogelijkheden hoe je zich als ondernemer kan aanmelden.


6. Arbeidsongeschiktheid

Indien je toch getroffen bent door ziekte (langer dan 7dagen), dan heb je recht op een uitkering via het ziekenfonds vanaf de eerste dag. Ben je minder dan 8 dagen ziek,

dan heb je geen recht op uitkeringen (carensperiode).


Uitkering:

 • Met gezinslast : 62,08€ per dag

 • Alleenstaande : 49,68€ per dag

 • Samenwonende : 38,10€ per dag


Hoe aanvragen:

Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid laten invullen door de behandelende arts en binnen de wettelijke termijn van 8 kalenderdagen indienen bij je ziekenfonds. Bij laattijdigheid wordt de daguitkering met 10% verminderd. We zijn er ons van bewust dat de artsen niet onmiddellijk een attest kunnen afleveren.Advies van B&F Consult:


 • Vraag uitstel van betaling aan (of vermindering of afbetalingsplan)

 • Overbruggingsrecht aanvragen (zie bijgevoegd aanvraagformulier)

 • Vrijstelling aanvragen omwille van tijdelijke financiële moeilijkheden? Best wachten tot het tweede kwartaal

 • Vergeet je niet te registreren voor de Vlaamse Hinderpremie (vanaf 23 maart online indienen)

 • Bij ziekte; eerst je ziekenfonds verwittigen


Hou het gezond en tot hoors

Comments


bottom of page