top of page

Update steunmaatregelen - CoronaCompensatiepremie


De voorbije dagen werden veel ondernemers teleurgesteld omdat ze niet in aanmerking kwamen voor de hinderpremie.


Vandaag is er in Vlaanderen een Compensatiepremie van € 3.000,00 of € 1.500,00 (éénmalig) aangekondigd voor de ondernemers die zwaar omzetverlies hebben en die niet in aanmerking komen voor de hinderpremie.

Deze aanvraag dient ook aangevraagd te worden via Vlaio-websiteVoor wie?

- Ondernemers die niet verplicht moeten sluiten (vb. evenementensector, (para-) medische beroepen, dierenpensions, freelancers, landbouwsector, schilders, loodgieters, dienstenleveranciers, gespecialiseerde voedings- en drankenwinkels zoals een pralinewinkel of wijnhandel krijgen deze premie om hun verliezen (deels) te compenseren.

- Ondernemers die NIET in aanmerking komen voor de Hinderpremie van 4.000 euro


Welke zijn de voorwaarden?


 • je omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.

 • ben je een starter, dan wordt er gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan. Let op: om als starter beroep te doen op deze premie, moet je gestart zijn uiterlijk op 12 maart 2020.

 • Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk, op voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.

 • Als je meerdere vestigingen / exploitatiezetels hebt, is er een maximum van 5 premies per onderneming ;


Hoeveel bedraagt de premie?


- 3.000 euro, als je zelfstandige in hoofdberoep bent of zelfstandige in bijberoep en door

de hoogte van je inkomen sociale bijdragen betaalt als een zelfstandige in hoofdberoep.


- 1.500 euro,

 • als je als zelfstandige in bijberoep een inkomen hebt tussen 6.996,89 € en 13.993,78 €

 • Ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten.

 • Extra voorwaarde: deze premie geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.

Verdere instructies hebben we nog niet. Wanneer de toepassing van Vlaio online komt, is ook nog niet gekend. 

Betalingsuitstel kredieten


 • Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet houdt in dat jouw bedrijf gedurende maximum 6 maanden geen aflossingen van kapitaal moet doen. De intresten blijven verschuldigd.

 • De banken verbinden zich ertoe om de gebruikelijke dossier- of administratiekosten niet aan te rekenen.

 • Voor nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden werd samen met de overheid een garantieregeling uitgewerkt.


Je kan betalingsuitstel aanvragen voor één van de volgende ondernemingskredieten:

 • kredieten met een vast aflossingsplan

 • kaskredieten

 • vaste voorschotten

Leasing en factoring maken geen deel uit van de overeenkomst die werd afgesloten. Een onderneming / organisatie kan uiteraard altijd op bilaterale basis met haar leasing- of factoringmaatschappij contact opnemen om na te gaan op welke manier een oplossing kan worden geboden


Voor wie?


Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet kan worden aangevraagd door niet-financiële ondernemingen, kmo’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties die aan elk van deze 4 voorwaarden voldoen:


1. De onderneming heeft betalingsproblemen door de coronacrisis:

 • de omzet of activiteit is of zal gedaald/dalen; of

 • er wordt volledig of deels beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid; of

 • de overheid heeft - in het kader van de indijking van het coronavirus - bevolen tot de

sluiting van de onderneming.


2. De onderneming is vast gevestigd in België.


3. De onderneming had geen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 februari 2020 of de onderneming had minder dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 29 februari 2020.


4. De onderneming heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering.


Hoe krijg je uitstel van betaling?


 • Voor aanvragen die tot en met 30 april 2020 worden gedaan, kan maximum 6 maanden betalingsuitstel worden verkregen, en dit tot uiterlijk 31 oktober 2020.

 • Voor aanvragen die na 30 april 2020 worden gedaan, blijft de einddatum 31 oktober 2020. Dat betekent dat wie een kredietaanvraag doet in juni nog 4 maanden betalingsuitstel kan opnemen (juli- augustus – september – oktober).

 • Aanvragen die werden ingediend vóór de publicatie van de charters zullen worden geëvalueerd volgens de criteria van de charters. Indien nodig zal de bank contact opnemen met de kredietnemer.


Wat moet je doen?


Wie denkt aan de voorwaarden te voldoen om betalingsuitstel te kunnen aanvragen, moet zijn bank contacteren. Dat kan enkel op afspraak of via de beschikbare digitale kanalen van de bank (e-mail, chat, mobiele app,…) en via telefoon.


 Comments


bottom of page