top of page

Update 8/06/20 - nieuwe maatregelen en update bestaande
Overbruggingsrecht

Ook mogelijk voor juli en augustus op voorwaarde van onderbreking van minstens 7 opéénvolgende kalenderdagen in 1 maand (wordt waarschijnlijk verlengd tot december)


Overbruggingsrecht (relance-uitkering)

Omdat de heropstart van de economie in fases verloopt en ook telkens met strikte voorwaarden gepaard gaat, voorziet de overheid een extra steunmaatregel die zelfstandigen tijdens hun heropstart kan ondersteunen: de relance-uitkering. Deze ondersteuning zal worden toegekend aan de zelfstandigen die minstens een maand moesten sluiten tijdens de lockdown (horeca, evenementsector, kappers, niet-voedingshandel,...) als hun activiteit het ritme van voor de crisis niet opnieuw kon halen.

De relance-uitkering is even hoog als het overbruggingsrecht: € 1.291,69 per maand als alleenstaande of € 1.614,10 met gezinslast.

Maar de voorwaarden voor de nieuwe maatregel zijn anders. Dit wordt nog vervolgt....


Tijdelijke ouderschapsuitkering

Verlengd voor juli en augustus


Het tijdelijke ouderschapsverlof kan worden toegekend voor mei, juni, juli of augustus. De uitkering bedraagt 532,24 euro per maand (of 875 euro in een eenoudergezin). Je hebt er recht op wanneer je als ouder, adoptie- of pleegouder jouw activiteiten tijdens de volledige maand vermindert om een kind jonger dan twaalf jaar of een ouder kind met een handicap op te vangen.


Arbeidsongeschiktheid

Zelfstandigen die arbeidsongeschikt zijn vanaf maart en die hun zelfstandige activiteit in bijberoep hebben moeten stopzetten van de adviserend geneesheer, zullen een maandelijkse uitkering van de mutualiteit ontvangen van minstens 1.291 euro i.p.v. huidige 990 euro, zelfs aan het tarief voor samenwonenden.


Hinderpremie

Deadline aanvraag is 13 juni

Sluitingspremie blijft wel behouden voor wie verplicht gesloten moet blijven


Dat betekent dat de wellnesscentra en sauna’s, de speelautomatenhallen, de pretparken en binnenspeeltuinen, de bioscopen, discotheken en dancings, zwembaden en foorkramers een beroep kunnen doen op de dagpremie van 160 euro per extra sluitingsdag. Ook marktkramers die door de beperking van 50 kramen per markt niet kunnen starten, kunnen een beroep doen op de premie. De premie wordt toegekend tot het moment waarop de fysieke locatie van de onderneming kan heropenen op basis van een beslissing van de Veiligheidsraad.


Compensatiepremie

Deadline is 30 juni


Aanvullende Compensatiepremie

Ondernemingen die wel al open zijn of mogen openen, maar een zwaar omzetverlies hebben, kunnen genieten van een aanvullende compensatiepremie


Voor wie is deze extra premie?

• Alle ondernemingen die in aanmerking komen voor de eerste compensatiepremie én voor ondernemingen die een beroep konden doen op de hinderpremie en ondertussen opnieuw open zijn en de activiteiten heropgestart hebben.

• Omzetverlies van minstens 60% in een periode van 1 maand vanaf de heropening ten opzichte van een referentieperiode vorig jaar (aan te tonen via dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistratie).

o Voor winkels gaat het om de periode van 11 mei tot 11 juni

o Voor horeca ondernemingen gaat het om de periode van 8 juni tot 8 juli


Er zijn ook verschillende gemeenten die aanvullende premies geven bovenop de Hinder- en Compensatiepremie:

Brakel, Grimbergen, Kalmthout, Kortrijk, Oudenaarde, Schilde en Zandhoven, Evergem, Ichtegem, Kraainem, Nazareth en Waregem

De premies die de lokale overheden verstrekken in het kader van de coronacrisis zullen belastingvrij zijn in de personen- en vennootschapsbelasting onder bepaalde voorwaarden.


Brussel: Covid-19 Compensatiepremie van 2000 euro


Om een aantal categorieën van micro-ondernemingen te steunen die niet in aanmerking kwamen voor andere maatregelen, kan vanaf vandaag een compensatiepremie van 2.000 Euro aangevraagd worden.

Deadline = 30/06/2020


Elke zelfstandige, vennootschap of vereniging die de volgende zes vragen bevestigend beantwoord heeft recht op de premie:

1. Op 18 maart 2020 beschikte u over minstens een exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ?


2. U heeft niet de COVID-19-premie van 4.000 euro per vestigingseenheid aangevraagd, noch enige andere premie tegen de achtergrond van de COVID-19-gezondheidscrisis (bij een gewest, een gemeenschap of een instelling van openbaar nut die van een van deze entiteiten afhangt)?


3. Uw onderneming heeft ten hoogste vijf voltijdse equivalenten in dienst ?


4. U bevindt zich in een van de volgende gevallen:

a. een zelfstandige als eenmanszaak, die een volledig overbruggingsrecht ontving voor maart of april 2020

b. een vennootschap waarvan een zaakvoerder of bestuurder een volledig overbruggingsrecht ontving voor maart of april 2020

c. een vennootschap waarvan de zaakvoerder of bestuurder in loondienst is en waarvan de meerderheid van de werknemers in maart of april 2020 tijdelijk werkloos was tegen de achtergrond van de COVID-19-crisis

d. een vereniging waarvan de meerderheid van de werknemers in maart of april 2020 tijdelijk werkloos was tegen de achtergrond van de COVID-19-crisis


5. Uw onderneming heeft een economisch en handelsoogmerk?


6. Tijdens het lopende belastingjaar en de twee voorgaande belastingjaren heeft ze niet meer dan 200.000 euro de minimis-steun ontvangen?


Bij de aanvraag moeten er wel bewijsstukken worden toegevoegd.


Nog een fijne avond!


 

Comments


bottom of page