top of page

Overbruggingsrecht voor quarantaine en gesloten klas / school / kinderopvang

Vanaf september kunnen zelfstandigen in volgende gevallen een beroep doen op het klassieke Overbruggingsrecht:

Opgelet: dit is niet het corona-overbruggingsrecht (“tijdelijke crisismaatregel”), maar wel het klassieke overbruggingsrecht derde pijler (gedwongen onderbreking - gebeurtenis met economische impact).


1. Zelfstandigen in quarantaine geplaatst en

  • ​​​​​​​daardoor minstens 7 opéénvolgende kalenderdagen volledig moeten onderbreken.

  • Vereiste: quarantaine-attest op eigen naam of op naam van persoon op zelfde adres ingeschreven.

Wanneer niet in aanmerking?

- Zelfstandigen die verder van thuis uit werk kunnen organiseren

- Zelfstandigen die omwille van niet-essentiële redenen wetens willens zijn

afgereisd naar rode zone op ogenblik van vertrek2. Gesloten scholen/klassen/kinderopvang

° Minstens 7 opéénvolgende kalenderdagen volledige onderbreking

° Om in te staan voor zorg van kinderen ten gevolge van klas in quarantaine of sluiting

school / kinderopvang

° Voor kind van max 12 jaar, indien ouder, dan specifieke motivering vereist waarom

ouder instaat voor zorg van kind

° Zij dienen deze situatie van overmacht aan te tonen aan de hand van een bewijsstuk

(beslissing van de directie van de school of beslissing van de kinderopvang).


Opgelet:

  • Vanaf 1 september vallen deze gevallen niet meer onder de tijdelijke crisismaatregelen (geen maanduitkering meer op basis van onderbreking korter dan een maand)

  • Onderbreking van 1, 2 3, of 4 weken: uitkering van 322,92 euro (zonder gezinslast) of 403,53 euro (met gezinslast) per periode van 7 opeenvolgende kalenderdagen.

- Indien de zelfstandige gedurende 14 dagen zijn zelfstandige activiteit volledig

moet onderbreken omwille van bovenvermelde redenen bedraagt de uitkering

807,05 euro (met gezinslast) en 645,84 euro (zonder gezinslast).


- Indien de zelfstandige gedurende 7 dagen zijn zelfstandige activiteit volledig

moet onderbreken omwille van bovenvermelde redenen bedraagt de uitkering

403,53 euro (met gezinslast) en 322,92 euro (zonder gezinslast).


- Indien de zelfstandige gedurende minder dan 7 dagen zijn zelfstandige

activiteit volledig moet onderbreken omwille van bovenvermelde redenen, is

er geen recht op uitkering


Extra voorwaarden:


- De afgelopen 4 kwartalen aangesloten zijn als zelfstandige in hoofdberoep of

Meewerkend echtgenote

- Tijdens de afgelopen 16 kwartalen minstens 4 kwartalen effectief bijdragen hebben

betaald als zelfstandige in hoofdberoep of Meewerkend echtgenote.


Comments


bottom of page