top of page

Omvorming BVBA naar BV: Wat te ondernemen?

Wat te ondernemen?

Tegen 1 januari 2024 moet elke BVBA haar statuten laten aanpassen naar die van een Besloten Vennootschap (BV). De omvorming is een wettelijke verplichting waar je jammer genoeg niet onderuit kan.
Wat zijn de nieuwigheden van een BV?


- De zaakvoerder wordt bestuurder

· U kan perfect alleen een BV oprichten

· Het verplichte minimum kapitaal van €18 500 valt weg.

· U kan niet meer als natuurlijk persoon en op hetzelfde moment als vaste vertegenwoordiger van een vennootschap zetelen in het bestuursorgaan.

· De aandelen blijven op naam maar er zijn versoepelingen op vlak van stemrecht, winstrechten en overdracht van aandelen.

· Om de schuldeisers van de vennootschap te beschermen moet er een dubbele uitkeringstest gebeuren bij uitkering van dividenden en toekenning van tantièmes: een balans en een liquidatietest.

· Invoering van maximumbedrag bestuurdersaansprakelijkheid. Dit bedrag hangt af van grootte vennootschap.


Procedure:

· Opmaak van een staat van activa en passiva

· Opstellen van een bestuur verslag met 4/5de meerderheid

· Opstellen van de akte via een notaris


Wat als de omvorming niet gebeurt voor 31-12-2023?

Houd je je niet aan de deadline, dan kan je als bestuurder aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die uit deze nalatigheid voortvloeit.

Comments


bottom of page