top of page

Zelfstandige beter beschermd bij arbeidsongeschiktheid.

Tot 31/12/2017 kon je als zelfstandige pas aanspraak maken op een uitkering van het ziekenfonds als je minimaal 30 dagen 'out' was door ziekte. Op 1/1/2018 was deze carensperiode al teruggebracht tot 14 dagen. Vanaf 1/7/2019 wordt deze verder ingekort tot 7 dagen: ben je langer dan 7 dagen ziek, dan ontvang je een uitkering vanaf de 1ste dag ziekte. Het is wel belangrijk dat je tijdig een aantal formaliteiten verricht.

Formailiteiten bij ziekte


Krijg je een ongeval of word je ernstig ziek? En ben je waarschijnlijk meer dan 7 dagen arbeidsongeschikt? Dan is het belangrijk dat je meteen je dokter raadpleegt en door hem/haar een 'getuigschrift van arbeidsongeschiktheid' laat invullen.  De datum waarop dit ondertekend werd door je arts bepaalt de eerste dag van je arbeidsongeschiktheid en dus de dag waarop je recht op uitkering start.  Opgepast: een gewoon ziektebrief je is onvoldoende!

Bezorg dit getuigschrift binnen de 7 dagen aan je ziekenfonds: verstuur dit per post, best zelfs aangetekend. De poststempel is bepalend om de aangiftedatum vast te leggen. Dus niet zelf deponeren in de brievenbus van je ziekenfonds. Het is uiteindelijk de adviserend geneesheer van je ziekenfonds die zal beoordelen of je werkelijk arbeidsongeschikt bent.


Wie heeft recht op een ziekte-uitkering

Enkel zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten in het maxistatuut kunnen aanspraak maken op een ziekte-uitkering. Zelfstandigen in bijberoep betalen ook sociale bijdragen, maar bouwen hiermee geen recht op ziekte-uitkering op. Dat recht bouwen ze op in hun statuut als werknemer of ambtenaar. Opgepast: zelfstandigen in hoofdberoep die sociale bijdragen betalen d.m.v. een gelijkstelling met bijberoep (toepassing 'artikel 37') hebben evenmin recht op een ziekte-uitkering.


Je activiteit verderzetten tijdens of hervatten na ziekte

Je krijgt als zelfstandige uiteraard enkel een uitkering als jijzelf je activiteit gedurende de ziekteperiode niet uitoefent. Dit betekent echter niet dat je zaak ook moet sluiten: een zakenpartner, familie of medewerker mag jouw activiteit verderzetten in die periode. Ben je hersteld, dan mag je uiteraard je activiteit hervatten, en vervalt je recht op ziekte-uitkering. Ben je slechts gedeeltelijk hersteld, en zou je deeltijds terug willen beginnen werken, dan kan dat mits voorafgaande toestemming van de adviserend geneesheer van je ziekenfonds.

Informeer echter zeker ook altijd bij je boekhouder in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze kan je verder adviseren over mogelijkheden om deze moeilijke periode te overbruggen.

Comments


bottom of page