top of page

Fitnesscentra onderworpen aan tarief 6% BTWDoor een arrest van het Europees Hof van Justitie mogen fitnesscentra voortaan het verlaagde btw-tarief toepassen op begeleiding, lessen en personal coaching.


In het arrest van 22 september 2022 heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld dat fitnesscentra onderworpen zijn aan het tarief van 6% btw voor:

  • De dienst die bestaat uit de toekenning van het recht gebruik te maken van sportaccommodaties.

  • De verstrekking van individuele begeleiding of begeleiding in groep wanneer deze begeleiding verband houdt met het gebruik van de accommodaties en noodzakelijk is voor de beoefening van sport en lichamelijke opvoeding. Of wanneer die begeleiding bijkomend is bij het recht gebruik te maken van de accommodaties.


Wat zijn de gevolgen?

Concreet betekent dit dat fitnesscentra die zowel toegang verschaffen tot de sportinfrastructuur en begeleiding voorzien voor het gebruik van de infrastructuur, nu toch het tarief van 6% kunnen toepassen.

Bovendien hebben zij het recht om de (15%) teveel betaalde btw terug te eisen, over de periode van 2019 tot nu.

Belangrijk: de nodige formaliteiten hiervoor moeten gebeuren vóór 31 december 2022. Zo niet, dan is er geen mogelijkheid meer om de teveel betaalde btw uit die periode te recupereren.

Comments


bottom of page