top of page

Fiscaal vriendelijk naar uw werk fietsen !


Indien u of uw werknemer naar uw kantoor fietsen, dan kan uw BV(BA) daarvoor een belastingvrije vergoeding toekennen.


Hoeveel? En wat zijn de voorwaarden?

Fietsvergoeding voor woon-werkverkeer

Hoeveel? Uw vennootschap mag een fietsvergoeding toekennen van maximaal € 0,24/km voor alle woon-werkverplaatsingen die effectief met de fiets gemaakt worden.


Zelfs indien u of uw werknemers over een bedrijfswagen beschikken, kunt u eveneens een fietsvergoeding toekennen voor de dagen dat hun woon-werkverkeer met de fiets gebeurt. Ook wie een gedeelte van het traject met het openbaar vervoer of met de wagen aflegt, kan een fietsvergoeding krijgen voor het gedeelte dat effectief met de fiets gebeurt. Voor zover u niet meer toekent dan € 0,24/km, is de fietsvergoeding geen loon en is deze dus niet belastbaar. Bovendien is de fietsvergoeding voor uw vennootschap 100% aftrekbaar.


Hoeveel kan dat opleveren? Stel, u woont op bv. 20 km van uw werk. Doet u dat bv. vijf dagen per week tussen bv. 1 maart en 1 oktober, dan gaat het om ± 150 werkdagen en kan uw vennootschap u € 1.440 uitkeren (€ 0,24 x 40 km x 150 dagen). U kunt die vergoeding ook toekennen indien u de woon-werkverplaatsing uitvoert met een fiets die uw vennootschap aankocht.Gratis fiets van uw vennootschap

Bedrijfsfiets. De afschrijvingen voor een fiets, de kosten voor een fietsenstalling, onderhoudskosten, de aankoopprijs van een fietsslot, ... zijn voor 100% fiscaal aftrekbaar op voorwaarde dat die fiets ook effectief regelmatig en dus meer dan louter occasioneel voor woon-werkverkeer gebruikt wordt. U moet die fiets dan wel afschrijven op minimaal drie jaar (art. 64ter, 3° WIB 92) .


Voordeel alle aard? Indien u of uw werknemer die bedrijfsfiets effectief voor het woon-werkverkeer gebruikt, wordt de gebruiker niet belast op een voordeel alle aard, ook niet als hij die fiets ook privé gebruikt (Ci.RH. 242/612.802, 19.10.2011, randnrs. 3-4) .


Btw aftrekbaar? De btw op de aankoop en de kosten van de fiets kunt u slechts recupereren in de mate dat u de fiets gebruikt voor zuivere werkverplaatsingen. Gebruikt u de fiets enkel voor woon-werkverplaatsingen en zuivere privéverplaatsingen, dan is er dus geen btw recupereerbaar. 

Comments


bottom of page