top of page

Extra maatregelen - CORONA VIRUSUpdate 18/03/2020


Uitstel voor het indien van de aangiften in de VennB, RPB en BNI-venn met limietdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020


De belastingplichtigen krijgen extra tijd tot en met donderdag 30 april 2020 middernacht voor het indienen van de aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen. Deze bijkomende termijn geldt alleen voor de aangiften met een uiterste indieningsdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020


Uitstel voor het indienen van de BTW-aangiften


Periodieke aangiften


Aangifte over.... Termijn verlengd tot.....

Februari 2020 6 april 2020

Maart 2020 7 mei 2020

1e kwartaal 2020 7 mei 2020


De starters of houders van een vergunning maandelijkse teruggaaf die de maandelijkse teruggaaf van hun btw-krediet genieten, krijgen ook uitstel, maar slechts tot de 24ste van de maand volgend op de aangifteperiode.


Intracommunautaire opgaven


Opgave over.... Termijn verlengd tot.....

Februari 2020 6 april 2020

Maart 2020 7 mei 2020

1e kwartaal 2020 7 mei 2020


Jaarlijkse klantenlisting


• Termijn verlengd tot 30 april 2020

• Als de belastingplichtige zijn activiteit heeft stopgezet: ten laatste op het einde van de 4de maand na het stopzetten van zijn aan de btw onderworpen activiteit.


Betaling van BTW en bedrijfsvoorheffing


Een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen.


Dit uitstel geldt voor:


Btw


Betaling over ... Termijn verlengd tot ...

Maandaangifte - februari 2020 20 mei 2020

Maandaangifte - maart 2020 20 juni 2020

Kwartaalaangifte - 1ste kwartaal 2020 20 juni 2020Bedrijfsvoorheffing


Betaling over … Termijn verlengd tot ...

Maandaangifte - februari 2020 13 mei 2020

Maandaangifte - maart 2020 15 juni 2020

Kwartaalaangifte - 1ste kwartaal 2020 15 juni 2020


Naast dit automatisch uitstel van betaling, kunt u voor de betaling van de schulden inzake de bedrijfsvoorheffing en btw ook de al eerder afgekondigde steunmaatregelen aanvragen. Via deze aanvraag kunt u bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden toegestaan.


Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting


Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend.


Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.


Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsinteresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk.


Op federaal niveau zijn heel wat maatregelen getroffen voor ondernemingen die getroffen zijn door de coronacrisis. De meeste informatie is te vinden op we website van de overheid www.info-coronavirus.be/nl/. Hieronder zetten we nogmaals en voor alle duidelijkheid alle maatregelen nog eens op een rijtje.


Regionale maatregelen Vlaanderen


Door de coronacrisis riskeren ondernemingen in specifieke sectoren in financiële moeilijkheden te raken. Daarom heeft de Vlaamse regering in allerijl op vrijdag 13 maart extra steunmaatregelen genomen. Het gaat onder andere om crisiswaarborgen voor overbruggingskredieten voor bedrijven die hun schulden door de coronacrisis niet kunnen betalen, het betrekken van de banken bij het overleg en een premie voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen worden door de coronamaatregelen.


Extra maatregelen


Crisiswaarborg


Ondernemingen en zelfstandigen kunnen bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen. Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal.

De waarborgregeling bij PMV/z wordt dit jaar uitgebreid voor de financiering tot 12 maanden. Hierdoor kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande niet-bancaire leveranciersschulden (tot 12 maanden oud) een overbruggingskrediet laten waarborgen door PMV/z. Meer info: www.pmvz.eu/corona-uitbreiding


Hinderpremie


Zie vorige blog / mailing


Uitstel betaling onroerende voorheffing


Vlaanderen zal de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven dit jaar later uitsturen. Concreet zullen de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor bedrijven vanaf september uitgestuurd worden.


Steunmaatregel toerisme


Toerisme Vlaanderen zal dit jaar geen pacht innen bij zijn jeugdherbergen. Daarnaast trekt Toerisme Vlaanderen 5 miljoen euro uit voor jeugdtoerisme en sociaal toerisme. Momenteel maakt Toerisme Vlaanderen nog werk van de voorwaarden.In de pijplijn


Overleg met bankensector


Er zal samen met de sectorfederaties en Febelfin overleg georganiseerd worden om afspraken te maken over de impact van de coronacrisis op de liquiditeit en de terugbetalingscapaciteit. De banken zullen een contactpunt opzetten voor de ondernemingen.


De bankensector heeft in lijn met de federale maatregelen als enkele zaken geregeld.

In overleg met de overheid, wil Febelfin samen met haar leden gezonde bedrijven alle kansen geven om deze periode makkelijker te overbruggen. Wanneer de bedrijven getroffen zijn of verwachten dat ze in de nabije toekomst de negatieve impact van de crisis zullen voelen, wordt hun gevraagd om hun bank/kredietgever te contacteren en samen een gepaste oplossing te zoeken.

Consumenten worden gevraagd om zo veel mogelijk digitaal te werken. Hiermee hoopt de bankensector de meer kwetsbare personen te beschermen. Daarom wordt gevraagd om alleen naar het kantoor te gaan wanneer dat écht nodig is. Daarom zetten de banken de Belgische burgers aan om de komende weken hun verrichtingen zo veel mogelijk digitaal (mobiel bankieren, internetbankieren, digitaal betalen) te doen. Bancaire raadgevers zijn ter beschikking via chat of telefoon mocht dat nodig zijn.


Schaderegeling


Momenteel wordt werk gemaakt van een schaderegeling voor getroffen ondernemers die werken met bederfbare producten of seizoenswaren, of in de reis- en evenementensector. Voor deze vorm van bedrijfssteun zal de Europese Commissie ook de toelating moeten verlenen.

Comments


bottom of page