top of page

Een handig geheugensteuntje voor uw belastingaangifte

Uw belastingaangifte voor het aanslagjaar 2020 (inkomstenjaar 2019) kunt op 2 manieren indienen:

 • digitaal via Tax -on-web (deadline donderdag 16 juli 2020)

 • op papier per post (deadline dinsdag 30 juni 2020)


Mandatarissen hebben tijd tot en met donderdag 22 oktober 2020.

Hierbij is het uiteraard van het grootste belang alle cruciale gegevens door te spelen aan de boekhouder.


Algemene gegevens

 • Je persoonlijke gegevens (zoals adres, bankrekeningnummer, kinderen burgerlijke staat …)

 • Overzicht onroerende goederen

 • .......


Een aantal voorbeelden van documenten die je ons dient te bezorgen:

 • Inkomstenfiches 281.10/281.11/281.12/281.14/281.20/281.50

 • Overzicht van roerende inkomsten (Binnen- en Buitenlandse) .

  • Inkomsten uit aandelen (dividenden,…)

  • Intresten van bankrekeningen

  • Auteursrechten,…

 • Bankattest(en) woonkrediet(en)

  • Voor nieuwe leningen ook het éénmalig basisattest (ook indien er nog geen aflossingen zijn gedaan in2019!)

  • Voor leningen die in het verleden geherfinancierd werden, graag de datum van de oorspronkelijke lening opgeven

 • Bankattest(en) beroepsleningen (bij éénmanszaak –hoofd –en of bijberoep)

 • Attest(en) kredieten voorafbetalingen belasting

 • Attest(en) pensioensparen

 • Attest(en) levensverzekeringeno

 • Attest(en) schuldsaldoverzekeringen

 • Attest(en) PWA

 • Attest(en) dienstencheques

 • Attest(en) kinderopvang

 • Attest(en) giften

 • Attest voorafbetaling belastingen

 • Attest sociale bijdrage

 • Attest vrij aanvullend pensioen

 • Attest inzake winwin leningen


En mogelijk andere documenten die nuttig zijn bij het invullen van uw aangifte....


 

Een handige checklist kan je terugvinden via volgende link

Checklist-PB-AJ2020-IJ2019
.pdf
Download PDF • 1.79MB

コメント


bottom of page