top of page

Deuren dicht??


Ondernemingen die verplicht hun zaak moeten sluiten:

- horeca

- welnesscentra

- eventsector

- bowlingzalen

- bioscopen,

- foorkramers

- ...

kunnen in oktober en november recht hebben op een dubbel vervangingsinkomen.

Maar er is meer.


Behoor je niet tot deze sector, maar wel sterk afhankelijk => dubbel overbruggingsrecht als ze sluiten.

Sluiten ze niet => enkele overbruggingsuitkering.

 
Overbruggingsrecht

Verplichte sluiting

Je dient als zelfstandige verplicht je activiteiten volledig of gedeeltelijk te onderbreken van 19/10/2020 tot 19/11/2020

Je kan voor de maanden oktober en november het dubbel overbruggingsrecht aanvragen.

! Restaurant mag take away organiseren en kan het dubbel overbruggingsrecht aanvragen.

Afhankelijk van verplicht gesloten sectoren (vb: wijnhandelaar, geluidstechnieker,…)

Zelfstandige die activiteiten volledig of gedeeltelijk moeten onderbreken omdat ze sterk afhankelijk zijn van de verplicht gesloten sector, kunnen dubbel of enkel overbruggingsrecht aanvragen.


! Alle sectoren die hoofdzakelijk afhankelijk zijn van de verplicht gesloten sectoren kunnen het (enkel) overbruggingsrecht aanvragen.

Ze dienen hiervoor een bewijs van 60% afhankelijkheid aan te tonen (wij vermoeden via een verklaring op eer, maar is nog niet bevestigd).

Ze dienen hun zaak niet te sluiten.


Indien ze hun activiteiten voor 100% moeten stopzetten kunnen ze het dubbel overbruggingsrecht aanvragen.

Ze dienen hiervoor een bewijs van 60% (wij vermoeden via een verklaring op eer, maar is nog niet bevestigd) afhankelijkheid aan te tonen.

· Stopzetten vanaf 19/10 tot en met 31/10 voor de dubbele uitkering van oktober

· Stopzetten vanaf 01/11 tot en met 19/11 voor de dubbele uitkering van november

Wie kan dit aanvragen (indien ze aan alle voorwaarden voldoen):

· Hoofdberoeper

· Meewerkende echtgeno(o)t(e)

· Zelfstandig helper

· Actieve gepensioneerde zelfstandigen die pensioen niet opneemt met inkomen N-3 = > 13.993,78 euro

· Bijberoeper inkomen N-3 = sociale bijdragen in hoofdberoep

· Bijberoeper inkomen > 6.996,89 euro – 13.993,78 euro (halve uitkering)

· Actieve gepensioneerde zelfstandigen inkomen N-3 = > 6.996,89 euro – 13.993,78 euro (halve uitkering) (indien maandelijk pensioen < 1614 euro niet overschrijdt)


Enkel overbruggingsrecht:

Hoofdberoep / Bijberoep/gepensioneerden

€ 1.291,69 / € 645,85 / maand zonder gezinslast

€ 1.614,10 / € 807,05 / met gezinslast

OF

Dubbel overbruggingsrecht:

€ 2.583,38 / € 1.291,69 / maand zonder gezinslast

€ 3.228,20 / € 1.614,10 / met gezinslastDubbele uitkering kan voorlopig nog niet aangevraagd worden.

Relance-uitkering (heropstart)

Verlengd tot en met december.


Klassiek overbruggingsrecht voor quarantaine en gesloten klas, school of kinderopvang

Wie niet besmet is, maar in quarantaine moet, geattesteerd door arts, school of crèche (minstens 7 dagen), kan indien hij voldoet aan de voorwaarden beroep doen op het klassiek overbruggingsrecht en hiervoor een uitkering op weekbasis aanvragen.

Indien besmet met COVID, en een arbeidsongeschiktheidsattest ontvangen.

=> kan men enkel beroep doen op een uitkering van het ziekenfonds en NIET op het klassiek overbruggingsrecht.

! Overbruggingsrecht kan niet gecumuleerd worden met de uitkering van het ziekenfonds.


Ouderschapsverlof

Voorlopig tot en met september, vermoedelijk zal dit verlengd worden.


Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme

Cafés en restaurants moeten geen omzetdaling aantonen om deze premie aan te vragen. Dit zou doorgetrokken worden naar alle sectoren die verplicht moeten sluiten, maar details zijn nog niet gekend.


Vlaams Beschermingsmechanisme Periode Deadline aanvraag

7,5 % van de omzet (excl. BTW) Omzetdaling van 15/11/2020

gerealiseerd in augustus en minstens 60%

september 2019 in augustus en

Max. € 15.000,00 september 2020


Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme Periode Deadline aanvraag

10% van de omzet (excl. BTW) in de omzetdaling van Vanaf 16/11

referteperiode of een andere minstens 60%

gelijkaardige periode Keuze tussen:

- 1/10 - 15/11

Bijberoep EMZ: 5% - 19/10 - 18/11


 


Comments


bottom of page