top of page

BTW wijziging verhuur gemeubelde appartementen of (vakantie) woningenVanaf 1 juli 2022 is de korte termijn verhuur van gemeubelde logies verplicht aan btw (6%) onderworpen wanneer deze verhuur samengaat met een specifiek aantal bijkomende diensten.

Verhuur gemeubelde logies met BTW: de voorwaarden

De wetgever heeft echter ook beslist om de huidige voorwaarden waaronder de verhuur van gemeubeld logies belastbaar is aan te passen. Vanaf 1 juli 2022 zal de verhuur van gemeubeld logies belastbaar zijn wanneer minstens een van volgende diensten wordt aangeboden:

- Eerste voorwaarde: de logies moeten gemeubeld zijn. De verhuur van ongemeubelde appartementen of woningen blijft vrijgesteld van btw.

- Tweede voorwaarde: de verhuur van gemeubelde logies zal enkel aan btw onderworpen zijn wanneer het verblijf minder dan drie maanden duurt.


- Derde voorwaarde: specifieke bijkomende dienst(en):

  • fysiek onthaal van gasten;

  • dagelijks verschaffen van ontbijt;

  • terbeschikkingstelling van en het verversen van huishoudlinnen.

Wordt niet minstens één van deze diensten aangeboden? Dan zal de verhuur na 1 juli 2022 nog steeds zijn vrijgesteld van btw. Deze wijziging maakt nu wel duidelijk waar een verhuurder minimum aan moet voldoen om het vakantieverblijf te kunnen verhuren mét btw. Dat maakt dat er ook een recht op aftrek ontstaat, waarop de btw op bouwwerken, verbouwingswerken, etc. gerecupereerd kunnen worden.

Vrijstellingsregeling kleine ondernemingen

Van zodra m.a.w. één of meerdere van bovenstaande diensten wordt verricht, zal de verhuur van minder dan 3 maanden door een soortgelijke inrichting als hotel/motel met btw dienen te verlopen. Opteren voor de kleine ondernemersregeling (jaarlijkse omzet niet hoger dan 25.000 euro excl. btw) is sinds begin 2022 niet meer mogelijk. Enkel wanneer geen enkele van die diensten wordt aangeboden, is de verhuur van minder dan drie maanden door voormelde soortgelijke inrichting vrijgesteld van btw.

Inwerkingtreding

De nieuwe regels gaan in op 1 juli 2022 en zouden in principe ook al van toepassing moeten zijn op lopende contracten. De btw-administratie heeft echter te kennen gegeven dat zij de toepassing van de nieuwe regels maar zal eisen voor verblijven die geboekt worden vanaf 1 juli 2022.

bottom of page