top of page

BTW in de zorgsector: wat wijzigt er vanaf 1 januari 2022?


Waarom aanpassen?

België maakte een onderscheid op niveau van de zorgverstrekker om de geleverde prestaties al dan niet vrij te stellen van BTW. Dit was echter niet conform de Europese btw-richtlijn. Een wetswijziging is dan ook het resultaat en dit vanaf 1 januari 2022.


Doel

- De BTW-vrijstelling geldt enkel nog voor behandelingen met een therapeutisch doel en indien deze verleend wordt door een beoefenaar die over de noodzakelijke erkenning en kwalificaties beschikt.


Therapeutische prestaties zijn prestaties die een diagnose, behandeling, verzorging en genezing van ziektes, letsels, afwijkingen en gezondheidsproblemen realiseren of de gezondheid van patiënten beschermen, in stand houden of herstellen.

Enkele voorbeelden:

  • Jaarlijkse controle door tandarts of huisarts

  • Groepstraining aan zwangere vrouwen met oog op een vlotte bevalling gegeven door kinesist


- Medische zorg zonder therapeutisch doel valt buiten de vrijstelling, ongeacht door wie en de context waarin ze verleend wordt. Zo is er geen vrijstelling mogelijk voor bijvoorbeeld:

  • een arts die een medisch deskundigenrapport opstelt (in juridische context)

  • een tandarts die tanden bleekt (m.u.v verkleuringen van tanden en tandbederf als gevolg van chemotherapie of geneesmiddelen)

  • een kinesitherapeut die diensten van algemene sportbegeleiding verstrekt

  • voedingsbegeleiding (bvb. vermageren omwille van esthetische redenen)

  • esthetische voetverzorging

  • thuiszorg na een esthetische ingreep

Of deze medische verzorging verstrekt wordt binnen of buiten een ziekenhuis verandert niks aan de regel!


Gevolg

Heel wat (para)medische beroepers zullen dus gemengd-btw plichtig worden. Levert de zorgverstrekker minder dan € 25.000,00 aan niet-therapeutische behandelingen per jaar, dan kunnen zij eventueel opteren voor de vrijstellingsregeling.

Voor de ondernemer en boekhoudkantoren geeft dit dus ook extra administratie met zich mee. Hierbij denken we aan het uitvoeren van btw herzieningen, facturatieplicht, opstellen klantenlisting, ..
bottom of page