top of page

Afschaffing 6% BTW-attest op renovatie

Wie een woning ouder dan 10 jaar laat renoveren, kan genieten van een verlaagd BTW-tarief van 6%. Tot voor kort moest de aannemer een BTW-attest laten invullen en ondertekenen door de opdrachtgever.

Deze regeling wordt in 2022 aangepast!


6%-attest verdwijnt


Vanaf heden kan u renovatiewerken aan private woningen, die in aanmerking komen voor het verlaagd tarief, onmiddellijk met 6% btw factureren en krijgt de klant één maand tijd om de factuur te betwisten.


Welke vermelding moet ik plaatsen op de factuur?

Het verplichte attest voor de toepassing van 6% btw wordt vervangen door volgende standaardverklaring op de factuur:


"Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten."


Overgangsperiode

De nieuwe maatregel gaat van kracht op 01/01/2022. Tot 30/06/2022 geldt een overgangsperiode waarbij het oude systeem met het ingevulde attest nog mag worden gebruikt.

Comments


bottom of page